Kaartverkoop Okie Dokie 2019: Goed om te weten

Vanaf maandag 22 april 10:00 uur t/m zondag 28 april 22.00 uur. kunnen kinderen hier worden ingeschreven voor Okie Dokie Dorp 2019. Een week later, wordt er onder al deze inschrijvingen geloot, waarbij inloting een kaartje voor Okie Dokie Dorp betekent.

Hieronder een paar veel gestelde vragen die we graag nog even willen toelichten.

Mag ik kinderen van verschillende leeftijdscategorieën onder één inschrijving inschrijven? En mag ik ook vriendengroepjes opgeven?

Ja. In dit bericht hebben we toegelicht dat we net als in de situatie met “de rij” maximaal vijf kaarten per persoon beschikbaar stellen. Onze voorinschrijving voorziet daar ook in. De loting die later volgt, loot uit alle inschrijvingen, dus niet uit individuele kinderen. Tijdens de inschrijfprocedure kunt u er zelf voor kiezen om kinderen in te schrijven onder hetzelfde inschrijfnummer. Daardoor weet u in ieder geval zeker dat alle kinderen binnen deze inschrijving óf allemaal wel óf allemaal niet worden ingeloot. Welke leeftijd de kinderen binnen deze inschrijving hebben, maakt niks uit. Het hoeven ook niet alleen maar kinderen uit het eigen gezin te zijn. Een vriendengroepje opgeven kan dus ook.

Hebben kinderen uit de gemeente Wijchen voorrang op kinderen van buiten de gemeente?

Ja. Mocht er meer vraag dan aanbod zijn, dan hebben kinderen uit onze eigen gemeente voorrang. Ouders buiten Wijchen verwijzen we graag door naar het brede aanbod aan kindervakantiedorpen in de regio, zoals de bouwdorpen Duuk en Hees in Nijmegen. 

Mijn zoon is ingeloot, en mijn dochter niet.

Er word geloot per inschrijving, ongeacht of dat deze bestaat uit uw eigen kinderen, of hun vriendjes en vriendinnetjes. Meerdere inschrijvingen per gezin brengt dus het risico met zicht mee dat een kind word uitgeloot, terwijl broertjes en of zusjes wel ingeloot worden.

Kunnen er niet gewoon meer kaarten beschikbaar worden gesteld voor Okie Dokie Dorp?

Helaas niet. Het aantal beschikbare kaarten is zorgvuldig vastgesteld op basis van de beschikbare ruimte en faciliteiten. We willen alle kinderen en vrijwilligers voldoende ruimte geven en er moet natuurlijk veilig en verantwoord gebouwd kunnen worden.

Kunnen we niet gewoon Okie Dokie Dorp twee weken laten duren? Of meerdere Okie Dokie Dorpjes bouwen?

Hoewel dat een eenvoudige oplossing lijkt, betekent dat achter de schermen een ontzettende hoeveelheid extra werk. Wij blijven afhankelijk van vergunningen, vrijwilligers en sponsoren. Sommige mensen verkijken zich soms op de organisatie achter de schermen, maar het vergt ongelooflijk veel van de organisatie om überhaupt al één week succesvol te maken.

Mijn kind staat op de reservelijst. Wat betekent dat?

De loting kent drie uitslagen: je bent ingeloot, je bent uitgeloot, je staat op de reservelijst. De reservelijst hebben wij nodig om kaarten die onverwacht nog beschikbaar komen in aanloop naar Okie Dokie Dorp, toe te wijzen aan andere kinderen. Deze reservelijst wordt op volgorde van loting gebruikt. Voor de volledigheid: plaatsing op deze lijst biedt geen enkele garantie. Wij doen ook geen uitspraken over de kans op een kaartje.

Mijn kind is ingeloot. Waar en wanneer moet ik mijn kaarten ophalen en betalen?

Informatie over het betalen en ophalen van de kaarten wordt na de loting per e-mail verstuurd. Belangrijk om te weten: alle kaarten binnen één inschrijving moeten gelijktijdig opgehaald en betaald worden. Bestaat een inschrijving uit een vriendengroepje, dan is het niet nodig om vijf man sterk langs te sturen. Wel alvast goed om te weten: dit jaar kunnen de kaarten ook per pin worden voldaan!