Kaartverkoop

UPDATE: De inschijving is ondertussen gesloten, op 4 maart zal de loting plaatsvinden waarvan u de uitslag automatisch per mail zult ontvangen.

 

Vanaf Maandag 19 februari 10:00u t/m zondag 25 februari 22.00u kon u uw kinderen op hier voor-aanmelden voor Okie Dokie Dorp 2018. Een week later vindt de loting plaats. Lees onderstaande informatie hieronder alvast nauwkeurig door.

 

Wilt u uw kind inschrijven voor Okie Dokie Dorp? Lees de volgende instructie dan goed door:

 1. Vanaf Maandag 19 februari 10:00u t/m zondag 25 februari 22.00u kunt u uw kinderen hier voor-aanmelden.
 2. Net als in de oude situatie kunt u maximaal vijf kinderen voor-aanmelden, per inschrijving. Ter verduidelijking: de loting die later volgt, is van toepassing over de volledige inschrijving.
 3. Voor elk kind moeten de volgende gegevens worden ingevuld.
  1. Voornaam
  2. Achternaam
  3. Geslacht
  4. Geboortedatum
  5. Bijzonderheden (zoals bv. Medicatie, geen zwemdiploma etc.)
  6. Straat
  7. Huisnummer
  8. Postcode
  9. Woonplaats
  10. Telefoon mobiel
  11. Tweede telefoonnummer
  12. Mailadres: hier wordt de bevestiging van de inschrijving van het kind naartoe gestuurd.
  13. Voorkeur: per kind kunnen twee voorkeuren worden opgegeven, op basis van voor- en achternaam. Wij doen ons best doen om het kind tenminste bij één voorkeur in de groep in te delen.
  14. Nieuwsbrief? – Tot en met Okie Dokie Dorp kunnen wij u nieuwsbrieven sturen per mail, wanneer wij denken dat dit nodig of handig is. Dit beperken we tot max. 5 nieuwsbrieven. U kunt zich na ontvangst van de eerste nieuwsbrief direct uitschrijven, mocht u hier toch geen behoefte aan hebben.
 4. Na het inschrijven van het eerste kind komt er op uw scherm een bevestiging te staan van de inschrijving met daarbij ook een inschrijvingsnummer vermeld. Belangrijk: Schrijf dit nummer op! Dit nummer heeft u nodig om bij inloting de kaarten op te kunnen halen! Op dit scherm heeft u tevens de mogelijkheid om uw inschrijving af te ronden, óf een volgend kind onder dezelfde inschrijving in te schrijven. Daarvoor vult u opnieuw alle bij punt 3 benoemde velden in. Na het vijfde kind onder dezelfde inschrijving wordt de inschrijving automatisch afgesloten.
 5. Enkele dagen na de voorinschrijving ontvangt u van ons nog een e-mail per ingeschreven kind, met daarin de gegevens van het kind ter controle.
 6. Één week na de inschijving vindt de loting plaats. Deze loting wordt automatisch en volledig willekeurig getrokken. Zijn alle beschikbare plekken verloot, dan volgt er nog een aanvullende loting. Deze loting is bedoeld om een reservelijst te genereren. Mocht deze lijst nodig zijn, dan zal deze op volgorde van inloting worden aangewend.
 7. Na de loting wordt per vooringeschreven kind een e-mail verstuurd met daarin de volgende boodschap:
  1. Je bent ingeloot.
  2. Je bent niet ingeloot
  3. Je staat op de reservelijst.
 8. Mocht deze e-mail om welke reden dan ook niet aankomen, dan heeft u ook de mogelijkheid om de uitslag voor uw inschrijving (op basis van uw inschrijvingsnummer) te bekijken op een pagina die na de loting bekend wordt gemaakt.
 9. In de dagen na de loting ontvangen alle ingeschreven kinderen een e-mail met aanvullende instructies voor het ophalen en betalen van de weekkaarten.
 10. Op een nog onbekende datum verwachten wij per inschrijving een ouder/verzorger om de weekkaarten af te rekenen en op te halen

Goed om te weten:

 • Een dubbele inschrijving van hetzelfde kind is niet toegestaan! Het systeem laat dit ook niet toe. Mocht desondanks blijken dat door het invullen van onjuiste gegevens kinderen tóch dubbel worden ingeschreven, behouden wij ons het recht voor om het kind uit te sluiten van deelname.
 • Elk kind maakt evenveel kans, ongeacht of het kind uitmaakt van een inschrijving met meerdere kinderen, of als enkele inschrijving. Wij hanteren het principe van vijf kinderen per inschrijving, zodat u de zekerheid heeft dat bijvoorbeeld broer /zus, beste vriendje / vriendinnetje óf beide wel óf beide niet ingeloot worden.
 • De reservelijst blijft in stand tot en met Okie Dokie Dorp. Wij kunnen geen garanties geven over het in aanmerking komen voor kaartjes op de reservelijst. Mochten er plaatsen beschikbaar komen, dan nemen wij zelf contact op.
 • Er word geloot per inschrijving, ongeacht of dat deze bestaat uit uw eigen kinderen, of hun vriendjes en vriendinnetjes. Meerdere inschrijvingen per gezin brengt dus het risico met zicht mee dat een kind word uitgeloot, terwijl broertjes en of zusjes wel ingeloot worden.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht toch nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@okiedokiedorp.nl