Over Okie Dokie Dorp

Okie Dokie Dorp bestaat alweer ruim vijftig jaar. Ouders die het minder breed hadden, konden hun kinderen toch nog op vakantie laten gaan naar Okie Dokie Dorp. Dat begon ooit bij De Meshallen, waar op een nabij gelegen grasveld volop gebouwd kon worden.

Na eerst nog enkele jaren rond de blokhut bij Speeltuin ‘De Blije Dries’ te hebben gebivakkeerd verhuisde het dorp in 1986 naar zijn huidige stek aan de voet van de zendmast in het Oosterpark. Daar groeide het uit van zo’n tweehonderdvijftig kinderen met dertig vrijwilligers, naar zevenhonderdvijftig kinderen met ruim driehonderd vrijwilligers nu.
In 1986 werd ook Stichting Kindervakantiewerk “Pietemientje” opgericht van waaruit Okie Dokie Dorp wordt georganiseerd.

Okie Dokie Dorp vindt elk jaar plaats in het Oosterpark in Wijchen, in de voorlaatste week van de zomervakantie. Aan het dorp doen jaarlijks ruim zevenhonderdvijftig kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar mee en wordt in zijn geheel gerund door een fanatieke groep vrijwilligers!

Okie Dokie in vogelvlucht