Ik heb me als vrijwilliger ingeschreven met de intentie minimaal 3 dagen te komen helpen. Krijgt mijn kind volgend jaar voorrang bij de inschrijving?

Ja. Als je bent opgegeven als vrijwilliger met de intentie minimaal 3 dagen te helpen, heeft/hebben jouw kind(eren) volgend jaar voorrang op de reguliere inschrijving.