Vrienden van Okie Dokie: Missie geslaagd!

Het zal niemand zijn ontgaan dat Okie Dokie Dorp de afgelopen maanden wat meer in het nieuws is geweest. Enkele maanden geleden heeft Okie Dokie een actie op touw gezet met als slogan “Word vriend van Okie Dokie Dorp”. Met deze actie werd een beroep gedaan op eenieder die Okie Dokie Dorp een warm hart toedraagt, in de vorm van een financiële bijdrage. Deze giften hadden als doel het begrotingstekort, ontstaan door de verhuizing naar ons nieuwe clubhuis, op te vullen. De actie ging van start op 20 juni met een spelletjesmiddag in het dorp en liep door tot en met het grote eindfeest op vrijdagavond van Okie Dokie Dorp zelf. In deze periode hebben we er zo’n 75 vrienden bij gekregen, waarvan een deel op onze website staat vermeld. Daarnaast hebben Yoast en Braam Transport, beiden al enige tijd sponsor van Okie Dokie, nog een flinke extra duit in het zakje gedaan, ten gunste van de actie. En niet te vergeten zijn er ook veel kleine, maar erg waardevolle donaties gedaan om de actie te ondersteunen.

0. Al vriend van Okie Dokie Dorp

Alles bij elkaar brengt ons dat op een eindstand van € 5.171,83 ! Daarmee hebben we het doelbedrag van de actie, 5000 euro, gehaald! Wij zijn meer dan dankbaar voor iedereen die een steentje heeft bijgedragen. Wij gaan hard aan de slag om ons clubhuis helemaal af te maken en vanzelfsprekend zien jullie ons volgend jaar gewoon weer terug in het Oosterpark!